Šodien: 2020. gada 26. Septembris


Cik pasaule ir koša un skaista,
ja es tajā varu atklāt tik daudz brīnumainu lietu!
Pie mums maksas pulciņos bērni var apgūt:
 

angļu valodas pulciņš "Kiddyenglish"
vairāk info

Mēs esam interešu izglītības iestāde „Kiddyenglish” .
Darbojamies „Mārā” šīs skolas ietvaros jau 9. gadu un esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka katru gadu vecāki mums uztic kuplu skaitu izglītojamo.
Angļu valoda ir ārkārtīgi svarīga mūsdienās- tā ir panākumu atslēga komunikācijā ar pasauli, tas ir tilts, kas savieno tik dažādās tautas, kultūras, mācību un darba attiecību vidi.
Mācīties valodas ir kas tāds, kam cilvēks ir radīts jau kopš dzimšanas - bērni mācās valodu intuitīvi, par to esam pārliecinājušies arī praksē - bērni sniedz pārliecinošus panākumus, kā arī labprāt mācās šo svešvalodu.
Lai mācību process sekmētos optimāliem panākumiem, esam izveidojuši un darbojamies 2 programmu ietvaros „Angļu valoda pirmskolas vecuma bērniem” un „Angļu valoda sākumskolas vecuma bērniem”.
Pirmskolas vecuma bērniem paredzēta programma 4 līmeņu ietvarā: ievad-līmenis 3 gadus veciem bērniem, 1. līmenis (atbilst 1. mācību gadam), 2. un 3. līmenis.
Tiekamies angļu valodas nodarbībās, lai izzinātu, aplūkotu un izbaudītu angļu valodas pasaku zemi!

deju un ritmikas nodarbības, skolotāja Inga Vitenberga-Piševa
vairāk info

Deju nodarbības palīdz bērniem kontaktēties un izprast cilvēku attiecības, pastiprina ticību saviem spēkiem, veido līdera īpašības, veicina fizisko īpašību attīstību.
Deja palīdz nostiprināt stāju, attīstīt kustību koordināciju, veido ritma izjūtu un kustību plastiskumu.
Dejošana ir ne tikai  fiziskai attīstībai, bet arī estētiska nodarbošanās ar ko bērns saskaras jau kopš bērnības un iemācās cienīt mākslu. Jo šajā mākslas pasaulē dejo tieši viņš un tas nozīmē, ka viņš spēlē galveno lomu, un tas viņam sagādā prieku un baudu.
Dejošana tā ir lieliska iespēja attīstīt Jūsu bērnu!

Aicinām zēnus un meitenes vecumā no 4 gadiem piedalīties!

Nodarbību laiks: otrdienas un ceturtdienas!
Deju skolotāja: Inga Vitenberga-Piševa.

deju studija "Māra"  - Antra Lazdiņa

futbols – skolotājs Vadims Farions
vairāk info

B I E D R Ī B A
‘’ FARIONA   FUTBOLA   KLUBS ‘’

Nodarbību vispārīgie mērķi :

 1. Vispusīgi attīstīt fiziskās īpašības.
 2. Saglabāt un nostiprināt veselību.

Izglītības procesa rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā vērtības nozīmi.
Nodarbību apraksts un īstenošanas plāns :

 1. Speciālā fiziskā sagatavotība
 2. Tehniskā sagatavotība
 3. Iemaņas vadīt bumbu
 4. Iemaņas žonglēt ar bumbu
 5. Komandas futbola spēle

Nodarbību uzdevumi :

 1. Nodrošināt bērnu veselības nostiprināšanu un radīt interesi par fiziskajiem vingrinājumiem.
 2. Apgūt prasmes pārvaldīt ķermeni, sekmējot dabisko kustību aktivitāti
 3. Futbola popularizēšana.
 4. Futbola kā sporta veida attīstības sekmēšana.
 5. Bērnu futbola attīstīšana un atbalstīšana.
 6. Bērnu profesionālās izaugsmes veicināšana sporta jomā.

Nodarbību specifiskie mērķi :

 1. Futbola spēles tehnikas un taktikas paņēmienu izpildes stabilas iemaņas apgūšana.
 2. Mērķtiecīga izaugsme izvēlētajā sporta veidā.
 3. Fizisko vingrinājumu ietekme uz organismu apgūšana.

Lai prieks sportot kopā!

keramikas pulciņš – skolotāja Baiba Berga
vairāk info

Mūsu dārziņā skolotājas Aina un Baiba bērnus no 3 gadu vecuma aicina radoši un praktiski izpausties  jau iemīļotajā keramikas pulciņā.
Keramikas/veidošanas nodarbības :

 • Palīdz attīstīt roku pirkstu sīko motoriku,kas labvēlīgi ietekmē runas attīstību
 • Paplašina bērnu redzesloku  un vārdu krājumu, darbības pieredzi
 • Mākslas terapijas izpausme ,pozitīvi ietekmē psihisko un fizisko veselību
 • Psihologi saka, ka strādājot ar mālu agresīvi noskaņots cilvēks atrod izlādi savām dusmām, savukārt par sevi nepārliecināti cilvēki apgūst iemaņas kontrolēt situāciju un gūst gandarījumu par paveikto

Nodarbības notiek piektdienu pēcpusdienās . Visi materiāli iekļauti dalības maksā, gatavie darbiņi tiek apdedzināti keramikas krāsnī un  paliek bērniem.
Pieteikšanās notiek grupiņās.
Sīkāka informācija pa tel.25503300 vai info@aostudio.lv

 

robotikas pulciņš 
vairāk info

Apmeklējot robotikas pulciņu, bērni iegūs svarīgas zināšanas un būtiskas prasmes, kas paplašinās viņu redzes lauku, sekmēs pasaules izpratni un veicinās gan sociālo, gan emocionālo attīstību, kā arī palīdzēs sagatavoties skolai:

•      Algoritmiska, loģiska, sistemātiska un radoša domāšana;
•      Pētījumu veikšanas un darba plānošanas prasmes;
•      Skaitļu un matemātikas pielietojums;
•      Mehānikas un dabas zinību pamati,
•      Komunikācijas un prezentācijas prasmes, darbs komandās.

Pulciņus organizē biedrība „Tehniskās izglītība un jaunrades skola”, atbilstoši Lego Education metodoloģijai. Visi bērni nodarbībās tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas viņiem nepieciešami gan individuāli, gan darbam grupās.

Kontaktinformācija: tel. 26559710, girtsca@gmail.com

 

logopēda nodarbības bērniem līdz 5 gadu vecumam