Šodien: 2024. gada 24. Jūnijs

 

Labdien mūsmājās!

Ne jau vieta dara cilvēku lielu,
Bet cilvēks dzīvodams vietu pasaulē ceļ,
Un nav jau svarīgi, kuru tu pārej ielu,
Ir svarīgi tas, uz kurieni, draudziņ, tu ej.

 

Cik skaisti teikts – tik ļaujam cilvēkbērnam veidot pašam sevi, lēnām iet savu ceļu - just, priecāties, kļūdīties, paklupt un atkal celties! Tik esam līdzās – ar padomu, kad prasa, atbalstu, ar mīļu smaidu, apskāvienu, tik esam tik patiesi, ka nemelojam sev! Cilvēkbērns ies pats savu ceļu – mammas un tēta ceļi, tik sākums visam un stipras saknes.

Un tā, uzsākot 2023./2024. mācību gadu -  206  rosīgi, žiperīgi pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” bērni, kuri darbojas 11 kukainīšu vārdos nosauktās grupiņās – “Kamenītes” (1.grupa)“Taurenīši”(2.grupa)“Mārītes” (3.grupa)“Gliemezīši” (4.grupa)“Bitītes”(5. grupa)“Spārītes” (6. grupa)“Sienāzīši” (7. grupa)“Jāņtārpiņi” (8.grupa)“Skudriņas” (9. grupa)“Vabolītes” (10. grupa) un “Circenīši” (11. grupa). Mazos kukainīšus zinību ceļos, apgūstot vispārējās izglītības pirmo pakāpi – pirmsskolas izglītību (programmas kods 01011111), ved pirmsskolas skolotājas jeb kā ierasts  saukt - mūsu audzinātājas. Par kukainīšiem diendienā rūpējas arī mīļas un gādīgas auklītes (grupiņas izpētiet, sakuma lapā uzklikšķinot uz grupu logo!)

Veselīgas, sātīgas  un garšīgas maltītes 3 reizes dienā mums sarūpē SIA “Fristar” pavāru komanda! Ēdiens tiek gatavots mūsu iestādes virtuvē uz vietas!

Pasaules košumu mēs apgūstam grupiņās darbojoties interešu centriņos (valodas, matemātikas, celtniecības, rokdarbu, tēlotājdarbības, sižeta rotaļu, dabas.). Daudz darbosimies svaigā gaisā, kad vien laika apstākļi ļaus – āra teritorijā sportosim, dziedāsim, iesim rotaļās, pētīsim pārmainās dabā – kā vien gadalaiks nomaina otru, tas ir tikkkkkk skaisti! Galvenais – turēt acis vaļā un REDZĒT – ARĪ AR SIRDI!

Mācību procesā izmantojam arī iespēju darboties pie interaktīvās tāfeles “Prātniekos un gudriniekos” un  interaktīvās tāfeles iespējas aktu zālē, īpaši  mīļa šī istaba ir sagatavošanas grupu bērniem!

Interesanti un piepildīti laiks paiet pēcpusdienas cēlienos, kad pilnā sparā rit darbs interešu izglītības pulciņos (skat. sadaļā Pulciņi). Pulciņos ar prieku varam attīstīt katrs savas talanta šķautnes.

Un dzīvi mēs gribam svinēt – iepazīt dabas ritmu, svinēt gadskārtu ieražu svētkus, mācāties mīlēt un cienīt savu dzimto zemi, klausīties koncertus, just līdz un priecāties kopā ar teātru izrāžu varoņiem! Un paši radīt – dziedāt, sportot, audzēt dārzeņus lecekšu dobēs, piedalīties Lielajā talkā, uzkopjot bērnudārza apkārtni, vākt makulatūru, zīmēt, līmēt, aplicēt, veidot un konstruēt, burtot un skaitīt... Turiet mums līdz – ar prieku, ar degsmi, ar labestību!

Katru pavasari, 7 gadus vecie kukainīši dodas tālāka ceļā – uzsāk skolas gaitas, 2024. gada rudenī skolas gaitās dosies bērni no  “Bitīšu”, “Jāņtārpiņu”, “Sienāzīšu” grupiņām. Izlaidumā katram kukainim līdzi tiek dota izziņa par vispārējās pirmsskolas programmas apguvi un skolotājas sastādīts prasmju un iemaņu vērtējums.

Mīļie vecāki, paldies, ka uzticat mums savus bērnus – palīdzēsim kopā viņiem izaugt stipriem, sirdsgudriem un laimīgiem!


Mēs darbojamies no pl. 7.00 - 19.00 katru darba dienu! 

Lai katra nes prieku, saglabāsim tik nepieciešamo cilvēcību un cieņu vienam pret otru!

Lai ražīgs jaunais mācību gads!

"Māras" - 20 jubilejas gads!

 Mūsu draugi: