Šodien: 2020. gada 03. Jūlijs

  

un ilgāk par mirkli –

nekas nespēj būt,

Un vairāk par mirkli –

mums neiegūt...

                           /I. Ziedonis/

 gimene

Kas ir mirklis? Viegls skropstu vēziens? Gaistošs vēja pieskāriens? Mīļš mammas skatiens?

Mirklis – tik īss, dzīve – viens mirkļu apkopojums! Brīžiem, šķiet, lēnām iet, tad – aizskrien nemanot.

Maza bērna dzīve – tik koša un plaša – ik mirklis ir pilns ar ko jaunu, nepieredzētu. Un kāds prieks,

kad izdodas mazajam cilvēkam šos mikļus piepildīt – ar jēgu, ar prieku, ar sapratni, ar līdzcietību...

Un mikļu raibumā – pa vidu mēs -  228  rosīgi, žiperīgi pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” bērni, kuri darbojas 11 kukainīšu vārdos nosauktās grupiņās – “Kamenītes” (1.grupa), “Taurenīši”(2.grupa), “Mārītes” (3.grupa), “Gliemezīši” (4.grupa), “Bitītes”(5. grupa), “Spārītes” (6. grupa), “Sienāzīši” (7. grupa), “Jāņtārpiņi” (8.grupa), “Skudriņas” (9. grupa), “Vabolītes” (10. grupa) un “Circenīši” (11. grupa). Mazos kukainīšus zinību ceļos, apgūstot vispārējās izglītības pirmo pakāpi – pirmsskolas izglītību (programmas kods 01011111), ved pirmsskolas skolotājas jeb kā ierasts  saukt - mūsu audzinātājas. Par kukainīšiem diendienā rūpējas arī mīļas un gādīgas auklītes (grupiņas izpētiet, sakuma lapā uzklikšķinot uz grupu logo!)

Veselīgas un sātīgas maltītes 3 reizes dienā sarūpē mūsu virtuves saimniecīšu komanda!

Pasaules košumu mēs apgūstam grupiņās darbojoties interešu centriņos (valodas, matemātikas, celtniecības, rokdarbu, tēlotājdarbības, sižeta rotaļu, dabas.

Kad ārā ir drēgns un nepatīkams laiciņš – darbojamies smilšu istabā - “Zinātkāro ofisā”. Mācību procesā izmantojam arī iespēju darboties pie interaktīvās tāfeles “Prātniekos un gudriniekos”, īpaši  mīļa šī istaba ir sagatavošanas grupu bērniem!

Interesanti un piepildīti laiks paiet pēcpusdienas cēlienos, kad pilnā sparā rit darbs interešu izglītības pulciņos (skat. sadaļā Pulciņi).

Un dzīvi mēs svinam – iepazīstam dabas ritmu, svinot gadskārtu ieražu svētkus, mācāmies mīlēt un cienīt savu dzimto zemi, klausāmies koncertus, jūtam līdz un priecājamies kopā ar teātru izrāžu varoņiem! Un paši radām – dziedam, sportojam, audzējam dārzeņus lecekšu dobēs (šogad Miķeļdienā vāksim kāļu un rāceņu !), ik gadu piedalāmies Lielajā talkā, uzkopjot bērnudārza apkārtni un bērzu birztaliņu, vācam makulatūru, zīmējam, līmējam, aplicējam, veidojam un konstruējam, burtojam un skaitām... Turiet mums līdz – ar prieku, ar degsmi, ar labestību! Arī šogad mums ir interesanti plāni!

Katru pavasari, 7 gadus vecie kukainīši dodas tālāka ceļā – uzsāk skolas gaitas, 2020. gada rudenī skolas gaitās dosies “Spārītes” un “Jāņtārpiņi”. Izlaidumā katram kukainim līdzi tiek dota izziņa par vispārējās pirmsskolas programmas apguvi un skolotājas sastādīts prasmju un iemaņu vērtējums.

Mīļie vecāki, paldies, ka uzticat mums savus kukainīšus – palīdzēsim kopā viņiem izaugt stipriem, sirdsgudriem un laimīgiem!


Mēs darbojamies no pl. 7.00-19.00 katru darba dienu! Gaidām arī Tevi mūsu kukaiņu pulciņā!

 

“Māras” komandas vārdā vadītāja Ilze

un vadītājas vietniece Dana.

 Mūsu draugi: