Šodien: 2021. gada 05. Augusts

 

Vai gadam ir krāsa?

Vai gadam ir smarža?

Vai gadam ir garša?

Vai gadam ir sapņi?

Ir!!!!!! 2020. gads ir piepildīts no visām pusēm:

krāsains – bezsniega ziemas caurvīts, pavasara drēgnuma pelēcīgs, jūnija zeltainās saules pieliets, ogu, sēņu un dārza velšu košumā un rudenim arī būs simtu viena krāsa…

smaržīgs – šogads smaržo mazliet pēc neziņas, mazliet pēc satraukuma, mazliet pēc uzmanīšanās, bet nekur nav pazudusi piparkūku, ievziedu, zemeņu, labības vāla smarža…

garšīgs – garšīgs no sajūtām – esam tik daudz bijuši kopā ar saviem mīļajiem, un nu zinām daudz vairāk viens par otru!

sapņains – lai būtu veseli, lai būtu pasaulē mierīgi, lai bērni draudzētos un mācītos, lai mamma un tētis mīlētu viens otru, lai omīte ar opīti ir drošībā…

 berni bilde

Krāsu, smaržu, garšu un sapņu virpulī -  228  rosīgi, žiperīgi pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” bērni, kuri darbojas 11 kukainīšu vārdos nosauktās grupiņās – “Kamenītes” (1.grupa)“Taurenīši”(2.grupa)“Mārītes” (3.grupa)“Gliemezīši” (4.grupa)“Bitītes”(5. grupa)“Spārītes” (6. grupa)“Sienāzīši” (7. grupa)“Jāņtārpiņi” (8.grupa)“Skudriņas” (9. grupa)“Vabolītes” (10. grupa) un “Circenīši” (11. grupa). Mazos kukainīšus zinību ceļos, apgūstot vispārējās izglītības pirmo pakāpi – pirmsskolas izglītību (programmas kods 01011111), ved pirmsskolas skolotājas jeb kā ierasts  saukt - mūsu audzinātājas. Par kukainīšiem diendienā rūpējas arī mīļas un gādīgas auklītes (grupiņas izpētiet, sakuma lapā uzklikšķinot uz grupu logo!)

Veselīgas, sātīgas  un garšīgas maltītes 3 reizes dienā sarūpē SIA “Linele” pavāru komanda! Pašlaik ēdienu negatavojam mūsu virtuvē, bet esam ļoti priecīgi draudzēties ar SIA Ļinele” komandu un baudīt gardas maltītes!

Pasaules košumu mēs apgūstam grupiņās darbojoties interešu centriņos (valodas, matemātikas, celtniecības, rokdarbu, tēlotājdarbības, sižeta rotaļu, dabas.)

Ļoti ceram, ka varēsim kad  ārā ir drēgns un nepatīkams laiciņš – darboties smilšu istabā - “Zinātkāro ofisā”. Mācību procesā izmantot arī iespēju darboties pie interaktīvās tāfeles “Prātniekos un gudriniekos”, īpaši  mīļa šī istaba ir sagatavošanas grupu bērniem!

Interesanti un piepildīti laiks paiet pēcpusdienas cēlienos, kad pilnā sparā rit darbs interešu izglītības pulciņos (skat. sadaļā Pulciņi). Un atkal – ceram, ka varēsim ar prieku attīstīt katrs savas talanta šķautnes un vīruss mūs netraucēs.

Un dzīvi mēs gribam svinēt – iepazīt dabas ritmu, svinēt gadskārtu ieražu svētkus, mācāties mīlēt un cienīt savu dzimto zemi, klausīties koncertus, just līdz un priecāties kopā ar teātru izrāžu varoņiem! Un paši radīt – dziedāt, sportot, audzēt dārzeņus lecekšu dobēs (šogad raža tāda maziņa būs), piedalīties Lielajā talkā, uzkopjot bērnudārza apkārtni un bērzu birztaliņu, vākt makulatūru, zīmēt, līmēt, aplicēt, veidot un konstruēt, burtot un skaitīt... Turiet mums līdz – ar prieku, ar degsmi, ar labestību! Pārdzīvosim arī šos grūtos laikus – ar sapratni, līdzcietību un atbildību.

Katru pavasari, 7 gadus vecie kukainīši dodas tālāka ceļā – uzsāk skolas gaitas, 2021. gada rudenī skolas gaitās dosies bērni no  “Spārīšu” “” Sienāzīšu”, “Bitīšu” un “Mārīšu” grupiņām. Izlaidumā katram kukainim līdzi tiek dota izziņa par vispārējās pirmsskolas programmas apguvi un skolotājas sastādīts prasmju un iemaņu vērtējums.

Mīļie vecāki, paldies, ka uzticat mums savus bērnus – palīdzēsim kopā viņiem izaugt stipriem, sirdsgudriem un laimīgiem!


Mēs darbojamies no pl. 7.00 - 19.00 katru darba dienu! 

Lai katra diena krāsaina, smaržīga, garšīga un sapņiem pilna!

 

Ar mīļiem sveicieniem:  vadītāja Ilze

un vadītājas vietniece Dana.

 Mūsu draugi: