Šodien: 2022. gada 09. Augusts

 

BĒRNS IR KĀ PLASTILĪNS,

JA TU VIŅU VEIDO SILTĀM ROKĀM,

TOP DĀVANA, KAS IR PAR SVĒTĪBU,

NE TIKAI VIŅAM PAŠAM, ARĪ PASAULEI.

BĒRNS IR KĀ PLASTILĪNS, KO LIEKI

NEKAUSĒT UN TĪŠI NESTINDZINĀT.

NAV SVARĪGI VAI VIŅŠ SPĒS KLAUSĪT,

SVARĪGĀK, LAI SEVI SADZIRDĒT VIŅŠ MĀK

UN ARĪ PASAULEI PROT LAIKUS PRETĪ

PAGRIEZT KĀDREIZ AUSI. 

BĒRNS IR KĀ PLASTILĪNS, KAS VISU DZĪVI

SEVI VEIDO PATS, JA VIEN TO ĻAUSI.

                                                                        /GUNTA KRAULERE/

SAM_7352

Labdien mūsmājās!

Cik skaisti teikts – tik ļaujam cilvēkbērnam veidot pašam sevi - just, priecāties, kļūdīties, paklupt un atkal celties! Tik esam līdzās – ar padomu, kad prasa, atbalstu, ar mīļu smaidu, apskāvienu, tik esam tik patiesi, ka nemelojam sev! Cilvēkbērns ies pats savu ceļu – mammas un tēta ceļi, tik sākums visam un stipras saknes.

Un tā, uzsākot 2021./2022. mācību gadu -  226  rosīgi, žiperīgi pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” bērni, kuri darbojas 11 kukainīšu vārdos nosauktās grupiņās – “Kamenītes” (1.grupa)“Taurenīši”(2.grupa)“Mārītes” (3.grupa)“Gliemezīši” (4.grupa)“Bitītes”(5. grupa)“Spārītes” (6. grupa)“Sienāzīši” (7. grupa)“Jāņtārpiņi” (8.grupa)“Skudriņas” (9. grupa)“Vabolītes” (10. grupa) un “Circenīši” (11. grupa). Mazos kukainīšus zinību ceļos, apgūstot vispārējās izglītības pirmo pakāpi – pirmsskolas izglītību (programmas kods 01011111), ved pirmsskolas skolotājas jeb kā ierasts  saukt - mūsu audzinātājas. Par kukainīšiem diendienā rūpējas arī mīļas un gādīgas auklītes (grupiņas izpētiet, sakuma lapā uzklikšķinot uz grupu logo!)

Šajā mācību gadā mums jaunums – ir noslēdzies RD IKSD  centralizētais iepirkums un veselīgas, sātīgas  un garšīgas maltītes 3 reizes dienā mums sarūpēs SIA “Fristar” pavāru komanda! Ēdiens tiks gatavots mūsu iestādes virtuvē uz vietas!

Pasaules košumu mēs apgūstam grupiņās darbojoties interešu centriņos (valodas, matemātikas, celtniecības, rokdarbu, tēlotājdarbības, sižeta rotaļu, dabas.). Daudz darbosimies svaigā gaisā, kad vien laika apstākļi ļaus – āra teritorijā sportosim, dziedāsim, iesim rotaļās, pētīsim pārmainās dabā – kā vien gadalaiks nomaina otru, tas ir tikkkkkk skaisti! Galvenais – turēt acis vaļā un REDZĒT – ARĪ AR SIRDI!

Ļoti ceram, ka varēsim, kad  ārā ir drēgns un nepatīkams laiciņš – darboties smilšu istabā - “Zinātkāro ofisā”. Mācību procesā izmantot arī iespēju darboties pie interaktīvās tāfeles “Prātniekos un gudriniekos” un izmantot interaktīvās tāfeles iespējas aktu zālē, īpaši  mīļa šī istaba ir sagatavošanas grupu bērniem!

Interesanti un piepildīti laiks paiet pēcpusdienas cēlienos, kad pilnā sparā rit darbs interešu izglītības pulciņos (skat. sadaļā Pulciņi). Un atkal – ceram, ka varēsim ar prieku attīstīt katrs savas talanta šķautnes un vīruss mūs netraucēs.

Un dzīvi mēs gribam svinēt – iepazīt dabas ritmu, svinēt gadskārtu ieražu svētkus, mācāties mīlēt un cienīt savu dzimto zemi, klausīties koncertus, just līdz un priecāties kopā ar teātru izrāžu varoņiem! Un paši radīt – dziedāt, sportot, audzēt dārzeņus lecekšu dobēs (šogad raža būs varena jaunajās lecektīs), piedalīties Lielajā talkā, uzkopjot bērnudārza apkārtni, vākt makulatūru, zīmēt, līmēt, aplicēt, veidot un konstruēt, burtot un skaitīt... Turiet mums līdz – ar prieku, ar degsmi, ar labestību! Pārdzīvosim arī šos grūtos laikus – ar sapratni, līdzcietību un atbildību.

Katru pavasari, 7 gadus vecie kukainīši dodas tālāka ceļā – uzsāk skolas gaitas, 2022. gada rudenī skolas gaitās dosies bērni no  “Spārīšu”, “Skudriņu”, “Mārīšu” un “Vabolīšu” grupiņām. Izlaidumā katram kukainim līdzi tiek dota izziņa par vispārējās pirmsskolas programmas apguvi un skolotājas sastādīts prasmju un iemaņu vērtējums.

Mīļie vecāki, paldies, ka uzticat mums savus bērnus – palīdzēsim kopā viņiem izaugt stipriem, sirdsgudriem un laimīgiem!


Mēs darbojamies no pl. 7.00 - 19.00 katru darba dienu! 

Lai katra nes prieku, saglabāsim tik nepieciešamo cilvēcību un cieņu vienam pret otru!

Lai ražīgs jaunais mācību gads!Mūsu draugi: