Šodien: 2021. gada 05. Augusts
9.grupa "Skudriņas"

Skudriņas

     

 

Septembri es gaidīju,

Lai draugus atkal satiktu,

Visi kopā, roku rokā!

Rotaļās un spēlēs kopā!

 

Klāt ir jaunais mācību gads!  Prieks un gandarījums, ka esam kopā, ticam, ka daļa no prieka un laimes sajūtas slēpjas kopā būšana.

Būsim kopā, kur pārliecināsimies par sava bērna iespējām, talantiem, grūtībām, paveikto un sagaidāmo.

Izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli.

    Darīt kopā, var paveikt daudz! Lai mums visiem ir veiksmīgs un  radošs mācību gads!

Skudriņu grupas skolotājas Sandra, Inese un skolotājas palīgs Anda.