Šodien: 2022. gada 02. Jūlijs
9.grupa "Skudriņas"

Skudriņas

     

 

 

“Kāpjam pa bērnības kāpnēm ar rotaļu, draudzību un gudrību.’’

 

Bērns kā personība ar savu vērtību apziņu, atbilstoši savām spējām intelektuāli, garīgi un fiziski apgūsim nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sagatavotos pamatizglītības apguvei.

Veidosim bērnos iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, to atklājot dažādos darbības veidos.

Būsim kopā, kur pārliecināsimies par sava bērna iespējām, talantiem, grūtībām, paveikto un sagaidāmo.

Lai mums visiem ir veiksmīgs un radošs mācību gads!

“Skudriņu” grupas skolotājas Sandra, Inese, skolotāja palīgs Inese.