Šodien: 2021. gada 05. Augusts
3.grupa "Mārītes"

Mārītes

     

 

Mēs esam superīgās “Mārītes”!

Grupiņā esam 23 mazās Mārītes un 3 lielās  Mārītes – audzinātājas Ļena un Sabīne, kuras mūs māca un pieskata, kā arī auklīte Kitija, kura vienmēr rūpējas par tīrību un kārtību mums apkārt.

Kopā dzīvojam draudzīgi un katru dienu iegūstam jaunas zināšanas un prasmes.

Darbojamies mēs ne tikai grupiņā, bet arī tās – interaktīvajā telpā, eksperimentējam “Smilšu istabā”, kā arī dodamies sportot un dziedāt.

Pēcpusdienā mēs labprāt darbojamies interešu izglītības pulciņos.

Jaunajā mācību gadā novēlam visiem veselību, pacietību un jaunām zināšanām bagātu gadu!