Šodien: 2022. gada 16. Maijs
3.grupa "Mārītes"

Mārītes

     

 

Mēs esam 23 mazās Mārītes  un 3 lielās Mārītes - skolotājas Sabīne, Ļena, kuras mūs māca un auklīte Kitija, kura rūpējās par mūsu grupiņas tīrību un palīdz dienas gaitās.

Visas Mārītes jau lielas, tāpēc šogad cītīgi gatavosimies skolas gaitām.

Mēs esam zinātkāri un aktīvi. Mums patīk dziedāt, dejot un sportot. Mācāmies sadarboties un cienīt viens otru .

Lai šis mācību gads ir aizraujošs un zināšanu bagāts!