Šodien: 2023. gada 24. Marts
3.grupa "Mārītes"

Mārītes

     

 

 

Hei, hei Jaunajā mācību gadā!

Šogad “Mārīšu” grupiņā ir uzsākuši gaitas mazie 3-4 gadīgie ķipariņi. Esam 13 zēni un 7 meitenes. Ar bērniem strādās divas skolotājas – Jeļena un Linda, auklīte Kitija. Šogad sāksim apgūt daudz jaunas zināšanas. Mums būs pieejami vairāki, interesanti pulciņi – futbols, sporta dejas, angļu valoda, keramika un robotika. Šogad daudz veidosim dažādus darbiņus, zīmēsim, līmēsim, lipināsim, veidosim, domāsim un fantazēsim. Labos laikapstākļos vairāk dzīvosimies un rotaļāsimies svaigā gaisā.

Šajā mācību gadā novēlam visiem stipru veselību, pacietību, sapratni, atbalstīt vienam otru un lai skaists šis mācību gads gan mums, gan Jums!