Šodien: 2022. gada 02. Jūlijs
Esat sveicināti

Kamenītes

 

Mēs esam mazās kamenītes, kuras prot sagādāt prieku un smaidu lielajām Kamenītēm.

Būt čaklām un sniegt mīlestību ir mūsu darbiņš - uzdevums, ko veicam daudzu gadu garumā.

Bērnudārza gaitas ir tikai mirklis lielajā dzīves medus podā.

Mēs nodrošinām attīstošu, iekļaujošu un mainīgu mācīšanās vidi, noteiktu mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Sekmēt bērnu pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību. Sekmēt pamatu veidošanu mācību jomās - valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātika, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte.

Būsim atbildīgi paši pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem. Sadarbosimies ar vecākiem,

sniegsim bērniem pozitīvas, radošas, prieka un pozitīvām emocijām piepildītas bērnu dienas!

Mazās lietās ir vērtība un to dziļums!

Skolotājas Antra R. un Antra L., auklīte Ieva