Šodien: 2024. gada 24. Jūnijs
11.grupa "Circenīši"

Circenīši

 

Mīļš sveiciens no ,,Circenīšu” grupiņas!

Šogad circenīšu grupiņu iesāks izzināt 14 zinātkāri, aktīvi bērni, kurus katru dienu sagaidīs sirsnīgas skolotājas Katrīna un Lelde, kā arī mīļa auklīte Viktorija. Ikdienā lielākās pozitīvās emocijas Circenīšu grupas bērni gūs no daudzveidīgām rotaļdarbībām, kurās notiks praktisko iemaņu nostiprināšana, caur dabu un apkārtējo vidi, kā arī rotaļas ar pašiem vienkāršākajiem priekšmetiem. Mazie Circenīšu audzēkņi ikdienā labprāt centīgi darbosies ar pirkstiņ rotaļām, lai palīdzētu aktivizēt runas spējas, kā arī palīdzētu nostiprināt sīko pirkstu muskulatūru. Pateicoties daudzveidīgām rotaļdarbībām, bērni attīstīs savu radošo iztēli un gūs pozitīvas emocijas. Lai bērniem ikdienu padarīt košāku mēs ar lielu prieku iesim jautrās rotaļās, dziedāsim, dejosim un mācīsimies priecāties par saviem un citu paveiktajiem darbiņiem.

Skolotājas Katrīna, Lelde un auklīte Viktorija.