Šodien: 2024. gada 23. Jūlijs
5.grupa "Bitītes"

Bitītes

 

 

  

Esat visi mīļi aicināti "Bitīšu" grupiņā!

 

Šogad "Bitīšu" grupā darbosies 15 meitenes un 7 zēni, mēs turpināsim darboties mācību centros, caur rotaļnodarbībām, spēlēm un eksperimentiem izzināsim pasauli sev apkārt. Nostiprināsim zināšanas par burtiem, kopīgi apgūsim lasītprasmi, kā arī pilnveidosim zināšanas matemātikas mācību jomā.

Kopīgi dziedāsim, dejosim un spēlēsim spēles, svinēsim gadskārtu svētkus un noteikti - baudīsim pēdējo gadu bērnudārzā.

Lielajos darbos un nedarbos blakus būs skolotāja Elīna, kā arī auklītes Nataļja un Līga.

 

Lai piedzīvojumiem bagāts, aizraujošs  jaunais mācību gads!