Šodien: 2024. gada 24. Jūnijs
<<<< 2024. gada jūnijs

 

Jūnijs - vasariņa ir klāt!

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!

         /Gundega Salna/

Pēc brīnišķīgi pavadīta pavasara, ar prieku sagaidām vasariņu!

Jūnijā draudzēsimies - Kamenītes un Taurenīši ar Circenīšiem, Mārītes ar Skudriņām, Bitītes ar Sienāzīšiem, Spārītes ar Jāņtārpiņiem, Gliemezīši ar Vabolītēm! Baudām silto saulīti, svaigu gaisu pagalmā, skrienam, smejamies, rokamies smiltīs, rūpējamies ar savām lecektīm.... darbu daudz!

18. jūnijā pl. 10 

Nojumes laukumā

Jāņu ieskandināšana

ar bērniem kopā līgos 

"Ērgļu ligzdas" radošā apvienība - Dace, Inga, Amanda un Guntis.

 

Lai top!