Šodien: 2020. gada 28. Maijs
<<<< 2020. gada maijs

 

 

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam -
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/Imants Ziedonis/

 

Mīļās, “Spārītes” un “Jāņtārpiņi” - bērni, mammas un tēti!

Klāt jūsu izlaidums – tik savāds šogad, tik gaidīts…

Bērni – lai piedzīvojumiem, jauniem atklājumiem, zināšanām bagāts jums skolas laiks.

Lai labi draugi, pašiem laba sirds un miiiiiilzīgs prieks par katru dienu!

 

Vecāki – mīliet un lolojiet bērnus, esiet viņu stiprās saknes –

atbalsts un padomdevējs, jūs esat vislabākas mammas un tēti saviem mīluļiem!

Paldies, ka uzticējāties mums!

Paldies par mīlestību un atsaucību!

Paldies par kopējiem priekiem un rūpēm!

 

Zināt, ka mēs jūs vienmēr gaidīsim ciemos – mūsu bērnudārzā “Māra”!

 Augat par LIELIEM cilvēkiem!

Patiesā cieņā, “Māras” kolektīvs.